Nieuws

De omvang van deze Covid-19 crisis begint nu pas echt tot ons door te dringen. We mogen even niet in iemands nabijheid zijn, afstand houden van elkaar. De zorg gaat uit naar ouderen en de kwetsbare in onze samenleving. Het menselijk en persoonlijk leed is...

Een architect of architecte (Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: bouwer) is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt....

Magazijn076 is een kenniscentrum waar mensen met autisme, hun naasten en andere geïnteresseerden terecht kunnen met vragen over autisme....