Foto-Cappetijn-Magazijn076Boekenkast-Breda

Kast vol kennis

Mensen met autisme verwerken, reageren en ervaren informatie op een andere manier. Hun hersenen gaan anders om met prikkels die binnenkomen via voelen, zien, horen, ruiken en proeven. Het ontwerp voor deze boekenkast speelt met de manier hoe prikkels ervaren worden. De kast staat niet, maar hangt in een mobiel rek. Om de hele inhoud te kunnen zien moet vanuit verschillende standpunten gekeken worden. Boeken staan haaks op elkaar. De kast speelt zo met zien en verwachtingen.

Autisme

Wetenschappers wereldwijd doen al jaren onderzoek naar autisme. Ondanks dat is nog altijd niet bekend wat autisme precies is. Er bestaat geen ‘biomarker’ (biologische graadmeter) waarmee autisme objectief kan worden vastgesteld. De diagnose wordt nog altijd gesteld op basis van gedragskenmerken. Anderzijds is er ook al wel veel bekend. Zoals, vooral sociale, problemen waar mensen met autisme tegenaan lopen. Deze boekenkast is een onderdeel van het dagelijks leven en draagt bij aan een positieve en speelse omgeving.

Boekenkast

De kast staat bij Magazijn076. Dat is een kenniscentrum waar mensen met autisme, hun naasten en andere geïnteresseerden terecht kunnen met vragen.