• Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
  • Rendering-Cappetijn-RIVM-Utrecht
Rijksinstituut RIVM + CBG Utrecht

 

Het transparante onderzoeksgebouw faciliteert het werk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Een glazen toren van 18 verdiepingen met kantoren en laboratoria, omgeven door een groen begroeide plint met verschillende functies. Daglicht, uitzicht en ruimtelijkheid dragen bij aan een prettige en inspirerende werkomgeving.

 

Kennis delen

De werkzaamheden van het RIVM en CBG bepalen het ontwerp. Kennis ontwikkelen en delen zijn cruciaal. Het ontwerp biedt een heldere en open structuur die stimuleert dat mensen samenwerken, kennis delen en elkaar gepland en ongepland ontmoeten. Bij binnenkomst zijn alle functies te vinden op een logische plek.

 

Bijzondere laboratoria

Bijzonder is dat het gebouw niet alleen kantoren maar ook laboratoria bevat. Enkele laboratoria zijn bijzonder beveiligd en bevatten voorzieningen op het niveau van high containment (ML-III). In dergelijke laboratoria zijn alle mogelijke beheersmaatregelen genomen om risico’s van bijvoorbeeld verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Ongeveer een derde deel van de nieuwbouw gaat bestaan uit laboratoria. Dit is inclusief de ondersteunende faciliteiten als weegkamers, spoelkeukens, opslag, techniekruimten etc. De laboratoria worden gebruikt door zes verschillende disciplines. Te weten: Biologisch, Moleculair Biologisch, Chemisch–Fysisch, Veldlaboratoria, High Containment en Radionucliden.

 

Duurzaam en toekomstbestendig

Het nieuwe gebouw is duurzaam in vele facetten. Het gebouw is toekomstbestendig door zijn robuuste constructieve opzet, kolomvrije werkgebieden, ruime verdiepingshoogte, flexibele invulling en capaciteit in verticale transportvoorzieningen. Maar ook energiezuinig door het gebruik van trappen te stimuleren en door de gekozen installatietechnische systemen, opwekking en apparatuur. De koeling en verwarming van het gebouw is energieneutraal, waarbij de benodigde energie lokaal op duurzame wijze wordt opgewekt. Bovendien worden de bestaande funderingen van het Wentgebouw waar mogelijk benut.

 

Het gebouw is vormgegeven in een zichtbaar duurzame, groene huisvesting.

Groenvoorzieningen dragen binnen en buiten bij aan een prettige en gezonde beleving van het gebouw en zijn omgeving. De groene daken en wanden zorgen voor isolatie in zowel de winter (warmte vasthouden) als de zomer (koelte).

Project

Gespecialiseerde laboratoria met kantoren, VWS / RIVM + CBG

Locatie

Science Park/De Uithof Utrecht

BVO

70.000 m² excl. parkeren en stalling

Rol

Projectleider

Ontwerpperiode

2012 - 2014

Fase

PPS traject

In samenwerking met

Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, Amsterdam

Categorie
Onderzoek, Zorg