Auteur: Linda Cappetijn

Een architect of architecte (Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: bouwer) is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt....

Magazijn076 is een kenniscentrum waar mensen met autisme, hun naasten en andere geïnteresseerden terecht kunnen met vragen over autisme....