• Rendering-Cappetijn-SRON-Leiden
  • Rendering-Cappetijn-SRON-Leiden
  • Rendering-Cappetijn-SRON-Leiden
  • Rendering-Cappetijn-SRON-Leiden
  • Rendering-Cappetijn-SRON-Leiden
  • Rendering-Cappetijn-SRON-Leiden
SRON Leiden

 

Netherlands Institute for Space Research SRON maakt een vliegende start met nieuwbouw op het Bio Science Park in Leiden. Deze nieuwbouw is gedreven door ambitie van SRON om aan het ESA onder-zoeksprogramma Athena deel te nemen. Om aan dit productieproces mee te doen moet de nieuwbouw inclusief de cleanroom gereed zijn in het voorjaar van 2021.

 

Integrale ontwerpdisciplines

In de zomer van 2018 is er gestart met het ontwerp. Op basis van het VO+ is een aannemer geselecteerd terwijl het ontwerpproces doorliep. In de DO fase is het plan integraal tussen de ontwerpdisciplines afgestemd, in BIM, ontwerpteam- en vele thematische overleggen. Dit heeft onder meer geleid tot een aanpassing in de constructie stramienen, een herindeling van de kern en het aanpassen van de plafondhoogtes in de verkeerszones. In de zomer van 2019 is gestart met de bouw.

 

Cleanroom

Het gebouw, gelegen op de universiteitscampus staat in het teken van ontwikkeling en ontmoeting. Alle ruimten zoals kantoren en ontmoetingsruimten boven trillingsarme en elektromagnetisch gevoelige cleanrooms en cryolabs, hebben een plek en relatie die past bij het gebruik. Het gebouw nodigt uit tot samenwerking en experiment, door zijn compactheid en transparantie. Het diagonaal door het gebouw lopende atrium verbindt de verdiepingen met elkaar en met de campus, brengt daglicht diep het gebouw in en stimuleert de samenhang van de SRON gemeenschap.

Project

SRON

Locatie

Bio Science Park, Leiden

BVO

8.900 m²

Rol

Projectarchitect + interieurarchitect

Ontwerpperiode

2018 - 2020

Fase

Europese aanbesteding - uitvoering

In opdracht van

Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam

Categorie
Onderzoek, Werken